Toimintatavat

Jotta luisteluharrastus olisi meille kaikille, niin lapsille kuin aikuisille, niin luistelijoille kuin vanhemmille, kivaa ja antoisaa, on sen takaamiseksi luotu vuosien varrella muutamia sääntöjä, joita kaikkien mukana olevien odotetaan noudattavan.

Luistelija

 • nauttii liikunnasta
 • leikkii, yrittää, oppii, onnistuu, saa erehtyä ja epäonnistua
 • tulee ajoissa harjoituksiin ja huolehtii varusteistaan
 • kuuntelee ja noudattaa valmentajan ohjeita
 • tekee yhdessä toisten kanssa, ottaa toiset huomioon ja kannustaa toisia
 • on seuran jäsen ja voi 15 vuotta täytettyään osallistua seuran toimintaan liittyviin päätöksiin

Vanhempi/Aikuinen

 • innostaa ja kannustaa lastaan ja puhuu tämän harrastuksesta positiivisesti
 • valvoo, että lapsi huolehtii mukaansa tarvitsemansa varusteet ja että lapsi ennättää ajoissa harjoituksiin
 • ei tuo lasta sairaana tai loukkaantuneena harjoituksiin
 • toimii yhteistyössä valmentajan kanssa
 • maksaa luistelumaksut eräpäivään mennessä
 • osallistuu varainkeruuseen ja avustaa erilaisten tapahtumien ja kilpailujen järjestämisessä mahdollisuuksiensa mukaan
 • käyttäytyy esimerkillisesti seuran tilaisuuksissa ja kilpailumatkoilla sekä noudattaa valmentajien antamia ohjeistuksia
 • voi osallistua seuran päätöksiin maksaessaan seuran jäsenmaksun (25€)