Valmennusryhmä

Kuvaus

 • Ryhmässä luistelee Tintit ja Minit ei axel -tasoiset luistelijat
 • Luistelijat ovat 8-10-vuotiaita

Harjoittelu

 • Jääharjoittelussa harjoitellaan yksöishyppyjä ja niiden yhdistelmiä, akselia sekä tehdään valmistavia harjoituksia kaksoishyppyjä varten. Lisäksi harjoitellaan monipuolisesti liukuja, peruspiruetteja, esittämistä ja eläytymistä sekä pehmeää ja hallittua perusluistelua.
 • Oheisharjoittelu sisältää mm. laji-, nopeus-, ketteryys-, koordinaatio- ja liikkuvuusharjoittelua.

Harjoitusmäärät

 • Noin 7-8h/vko sisältäen jää- ja oheisharjoituksia, tanssia sekä fysioharjoituksia.
 • Lisäksi omatoimisia alku- ja loppuverryttelyitä sekä muuta omatoimista harjoittelua

Kilpaileminen

 • Ryhmään siirtyessä luistelijat vielä harjoittelevat syyskauden ajan yksinluistelun perusasioita ja kilpaileminen aloitetaan yleensä kevätkauden puolella sitten, kun luistelija on oppinut kilpailuohjelman rakentamiseen tarvittavat taidot. Jokainen aloittaa kilpailemisen siis omassa tahdissa.

Vanhempainilta

 • Syyskauden alussa (kerran vuodessa)

Kehittymisen seuranta

 • Kehityskeskustelu kevätkauden loppupuolella
 • Pienet juttutuokiot luistelijan ja valmentajan välillä harjoitusten ohella

Vastuuvalmentaja

 • Angelina Kälviläinen (”Ansku”)
Pelisäännöt 2021-2022
 1. Otamme kaverin mukaan leikkiin
 2. Ei satuteta kaveria!
 3. Emme kiusaa toisia
 4. Autetaan ja kannustetaan toisia
 5. Puolustetaan toisia
 6. Puhutaan kaikille ystävällisesti
 7. Harjoitellaan ahkerasti
 8. Kuunnellaan valmentajia ja muita aikuisia