Harrastusmahdollisuudet seurassa

PTL tarjoaa taitoluisteluharrastusta kaikille halukkaille. Ryhmiä löytyy niin muodostelmaluistelusta kuin yksinluistelustakin kiinnostuneille lapsille ja nuorille.

Pienen harrastajan luistelutaival alkaa yleensä luistelukoulun alkeisryhmästä. Sinne voi tulla mukaan vaikka ei olisi lainkaan luistelukokemusta taustalla.

Luistelukoulusta on lapsen innostuksen lisääntyessä mahdollisuus siirtyä joko yksinluistelukouluun tai muodostelmakouluun. Myös näiden ryhmien välillä siirtyminen on mahdollista.

Yksinluistelukoulusta ja muodostelmakoulusta on vastuuvalmentajan suosituksella tai koeluistelun kautta mahdollista päästä jatkamaan luisteluharrastusta jollekin kolmesta polusta: muodostelmaluistelu, yksinluistelun harrastepolku ja yksinluistelun valmennuslinja. Luistelijan on myös mahdollista siirtyä polulta toiselle, mikäli taitotaso on riittävä.

Siirtyminen ryhmästä toiseen muodostelmaluistelussa ja yksinluistelun valmennuslinjalla tapahtuu iän karttuessa ja taitotason kehittyessä riittävälle tasolle seuraavaa kilpailusarjaa varten. Yksinluistelun harrastepolulla siirtyminen ryhmästä toiseen tapahtuu taitotason kehittyessä riittävälle tasolle, jotta pysyy sen ryhmän vauhdissa mukana.

Aikuisluistelijoille on tarjolla aikuisten luistelukoulu.

Tarkempaa tietoa eri luisteluryhmistä löydät ryhmien omilta sivuilta:

Porvoon Taitoluistelijoiden lasten ja nuorten luistelijapolku kaudella 2022-2023