Harrastusmahdollisuudet seurassa

PTL tarjoaa taitoluisteluharrastusta kaikille halukkaille. Ryhmiä löytyy niin muodostelmaluistelusta kuin yksinluistelustakin kiinnostuneille lapsille ja nuorille.

Pienen harrastajan luistelutaival alkaa yleensä luistelukoulun alkeisryhmästä. Luistelukouluun voi tulla mukaan, vaikka ei olisi lainkaan luistelukokemusta taustalla.

Luistelukoulusta on lapsen innostuksen lisääntyessä mahdollisuus siirtyä joko yksinluistelukouluun tai muodostelmakouluun. Myös näiden ryhmien välillä siirtyminen on mahdollista.

Yksinluistelukoulusta ja muodostelmakoulusta on vastuuvalmentajan suosituksella tai koeluistelun kautta mahdollista päästä jatkamaan luisteluharrastusta jollekin seuraavista poluista: muodostelmaluistelu, yksinluistelun harrastepolku ja yksinluistelun valmennuslinja. Luistelijan on myös mahdollista siirtyä polulta toiselle, mikäli taitotaso on riittävä.

Siirtyminen ryhmästä toiseen muodostelmaluistelussa iän karttuessa ja taitotason kehittyessä riittävälle tasolle seuraavaa kilpailusarjaa varten. Yksinluistelun valmennuslinjalla siirtyminen ryhmästä toiseen tapahtuu, kun seuraavassa ryhmässä vapautuu tilaa. Tuolloin huomioidaan sekä luistelijan ikä että taitotaso. Yksinluistelun harrastepolulla siirtyminen ryhmästä toiseen tapahtuu taitotason kehittyessä riittävälle tasolle, jotta pysyy sen ryhmän vauhdissa mukana.

Aikuisluistelijoille on tarjolla aikuisten luistelukoulu.

Tarkempaa tietoa eri luisteluryhmistä löydät ryhmien omilta sivuilta: