Ryhmät

Lapset ja nuoret

PTL tarjoaa taitoluisteluharrastusta kaikille halukkaille. Ryhmiä löytyy niin muodostelmaluistelusta kuin yksinluistelustakin kiinnostuneille lapsille ja nuorille.

Pienen harrastajan luistelutaival alkaa yleensä luistelukoulun alkeisryhmästä. Sinne voi tulla mukaan vaikka ei olisi lainkaan luistelukokemusta taustalla.

Luistelukoulusta on lapsen innostuksen lisääntyessä mahdollisuus siirtyä joko Yksinluistelukouluun tai Muodostelmakouluun. Myös näiden ryhmien välillä siirtyminen on mahdollista.

Yksinluistelukoulusta ja Muodostelmakoulusta on vastuuvalmentajan suosituksella tai koeluistelun kautta mahdollista päästä jatkamaan luisteluharrastusta jollekin kolmesta polusta: muodostelmaluistelu, yksinluistelun harrastepolku ja yksinluistelun valmennuslinja. Luistelijan on myös mahdollista siirtyä polulta toiselle, mikäli taitotaso on riittävä.

Siirtyminen ryhmästä toiseen muodostelmaluistelussa ja yksinluistelun valmennuslinjalla tapahtuu iän karttuessa ja taitotason kehittyessä riittävälle tasolle seuraavaa kilpailusarjaa varten. Yksinluistelun harrastepolulla siirtyminen ryhmästä toiseen tapahtuu taitotason kehittyessä riittävälle tasolle, jotta pysyy sen ryhmän vauhdissa mukana.

Tarkempaa tietoa eri luisteluryhmistä löydät ryhmien omilta sivuilta:

Luistelukoulu

Yksinluistelu

Muodostelmaluistelu

Aikuiset ja yli 15-vuotiaat nuoret

Aikuisille on tarjolla aikuisten luisteluryhmä, johon voi tulla niin aloittelijat kuin luistelukokemusta omaavatkin luistelijat.

Lisäksi PTL tarjoaa entisille kilpaluistelijoille mahdollisuuden harjoitella omatoimisesti kerran viikossa ryhmässä Ex-kisaajat.

Tarkempaa tietoa aikuisten ryhmistä löydät täältä.