Arvot ja strategia

Järjestämme monipuolista ja laadukasta taitoluistelutoimintaa harrastus- ja kilpaurheilutasolla Porvoon ja lähialueen lapsille, nuorille ja aikuisille.

Tuemme arvojemme mukaisesti luistelijoiden kasvua ja kehitystä niin urheilijana kuin elämän taidoissa.

Visio:

Toimintamme on tasapuolista ja seuraan on helppo tulla mukaan. Tuemme mahdollisimman hyvin jokaista luistelijaa ikätaso, yksilölliset lähtökohdat ja tavoitteet huomioiden. Meille tärkeää on toiminnan kehittäminen, laadukas valmennus, yhdessä tekeminen, osaamisen jakaminen ja iloinen hyvä fiilis.

Arvot, joihin toimintamme nojaa:

 1. Avoimuus:
  • Turvallinen ilmapiiri, jossa jokainen uskaltaa puhua ilman huolta seuraamuksista.
  • Suunnitelmallinen ja avoin tiedottaminen lisää luottamusta ja väärinymmärrysten mahdollisuus pienenee.
  • Toiset huomioon ottava ja arvostava vuorovaikutus luo positiivisuutta ympärilleen.
 2. Hyvinvointi
  • Fyysinen hyvinvointi – yksilöllisyyden huomioiminen harjoittelussa mahdollistaa turvallisen harrastamisen.
  • Psyykkinen hyvinvointi – yksilön kohtaaminen ainutlaatuisena ihmisenä. Kuulluksi tuleminen, toisten kuunteleminen ja epäonnistumisten salliminen saa aikaan henkistä hyvinvointia.
  • Sosiaalinen hyvinvointi – omana itsenä hyväksytyksi tuleminen, ryhmän jäsenenä oleminen ja jokaisen osaamisen arvostaminen.
 3. Yhdessä
  • Kannustamalla ja kaikkien onnistumisista iloitsemalla syntyy positiivinen yhteishenki, jossa hyvä fiilis tarttuu.
  • Seurassamme jokainen saa olla aito oma itsensä, kaikki otetaan mukaan, erilaiset mielipiteet ja suoritukset sallitaan.
  • Yhdessä, toisiltamme oppien olemme vahvoja.
 4. Ilo
  • Iloa tuottavat asiat huomioidaan harjoittelussa ja työyhteisössä.
  • Kaverit, työyhteisö sekä vapaaehtoisten joukko luovat iloisen, kannustavan ja positiivisen ilmapiirin kaikille seuran toiminnassa mukana oleville.
  • Kaikkien tasapuolinen kohtelu luo hyvän pohjan oppimisen ilolle ja onnistumiselle.

Lue tarkemmin: Porvoon Taitoluistelijat arvot ja strategia