Porvoon Taitoluistelijat: Ei 4kk kesäsulkua jäähalliin!

Porvoon Taitoluistelijat on pysynyt pois jäiltä koronapäätösten sulatettua jäähallien jäät maaliskuun puolivälissä. Sadat innokkaat luistelijamme valmentajineen odottavat pääsevänsä takaisin jääharjoittelun makuun viimeistään elokuussa. Tällä hetkellä luistelijamme oheisharjoittevat omatoimisesti sekä Kokonniemen ulkoliikuntapaikoilla ja maastoissa fysioterapeutin ja ammattivalmentajiemme johdolla hallituksen ja lajiliiton ohjeistuksien mukaisissa pienryhmissä. 

Porvoon kaupungin talouden sopeuttamistoimien mahdolliset vaikutukset seuramme toimintaan

Koronakriisi heikentää myös Porvoon kaupungin taloutta ja talouden tasapainottaminen vaatii kaupungilta useita toimenpiteitä eri alueilla. Kaupungin talouden tasapainottaminen on järkevintä tehdä sellaisilla rakenteellisilla toimilla, joiden vaikutukset ovat pitkäaikaisia eivätkä tarpeettomasti heikennä kuntalaisten palveluja.

Kaupungin talouden sopeuttamisvaihtojen eri skenaariot on hahmoteltu päätöksenteon tueksi, kun kaupungin päätöksentekijät arvioivat eri toimien vaikutusta kaupungin käyttötalouteen vuosina 2021 ja 2022.

Porvoon kaupunginhallitus päättää 25.5.2020 esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kaupunginjohtajan esittämän Porvoon Kestävän talouden ohjelman 2020-2026. Kaupungin toimialojen tulee ryhtyä toteuttamaan vuodelle 2020 esitettyjä toimenpiteitä välittömästi. Tarpeelliset talousarviomuutokset on tuotava kaupunginvaltuuston päätettäväksi syksyn aikana. Vuodelle 2021 esitetyt toimenpiteet toimialat ottavat huomioon talousarviovalmistelun yhteydessä. 

Porvoon kaupungin sivistyslautakunta on 19.5.2020 antanut Kestävän talouden ohjelmaan liittyen lausuntoluonnoksen, joka sisältää jäälajien harrastajia koskettavan lauseen:
”Säästöjä voisi kuitenkin saada esimerkiksi pidentämällä jäähallin kesäsulkua neljän kuukauden mittaiseksi, mikä olisi eduksi myös ympäristönäkökulmasta.”

Porvoon Taitoluistelijat sanoo Ei jäähallin neljän kuukauden kesäsululle

Porvoon Taitoluistelijat haluaa pitää huolen siitä, että sivistyslautakunnan lausuntoluonnoksessa mainittu jäähallin kesäsulku ei toteudu ja saamme harrastaa kotijäähallissa jatkossakin 1.8.-31.5. Satojen lasten ja nuorten (ja satojen tuhansien eurojen) päivittäinen kuljettaminen naapurikuntien jäähalleihin Sipooseen, Mäntsälään, Keravalle, Järvenpäähän ei ole ympäristötekokaan.

Jäähallin peruskausi on 1.8.-31.5. Jäähallien käyttöaste on kova, pidetään jäähalli käytössä elinkaarensa loppuun eikä suljeta sitä.

Porvoon Taitoluistelijat käyttää jäähalleissa n. 50 viikkotuntia. Loput ajat ovat käytössä muilla jääurheiluseuroilla, aamusta yömyöhään.
Laskennallisia käyntikertoja (luistelija jäällä) meillä on n. 30000 vuodessa.
Harjoittelemme päivittäin ennen koulupäivää, iltapäivät, illat ja viikonloput. Työllistämme 5 täysipäivästä työntekijää ja 20 nuorta luistelun ohjaajaa.

Olemme saaneet laadukkaaseen luistelukoulutoimintaamme viime vuosina täysimääräiset seuratuet Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä merkittävät tuet Aktiasäätiö Porvoolta ja Porvoon kaupungilta. Olemme osallistuneet aktiivisesti Porvoon kaupungin selvityksiin koskien Kokonniemen alueen ja liikuntatilojen kehittämistä. Tarjoamme luistelun opetusta opettajille ja maahanmuuttajille.

Jos jäähalli sulkeutuisi kevään ja loppukesän ajaksi, harrastus ei koskaan lopu: olemme aiemman vuosikymmenen pidemmän kesäsulun aikana kuljettaneet päivittäin sadat luistelijat ja sadat tuhannet eurot Sipooseen, Mäntsälään, Keravalle, Järvenpäähän 2 kuukautta vuodessa: huhtikuun puolivälistä toukokuun loppuun ja elokuun alusta elokuun puoliväliin. 

Kaupunginhallitus päätti 5.11.2018 Markku Välimäen esityksestä: ”Sivistystoimen tuottojen osuutta (liikuntatoimi) pienennetään 55.000 eurolla”. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että jäähalli on keväästä 2019 alkaen ollut auki peruskauden 1.8.-31.5. normaalihinnoilla.

Ennen tätä, menneinä vuosina, jäähallin peruskausi oli 15.8. – 15.4. Sen ulkopuolisina aikoina kuljetimme harrastajat muiden kaupunkien yksityisten jäähallien kalliimmille jäille tai saimme harjoitella kotihallissa vuosittaisella viranhaltijapäätöksellä kalliimmalla 3,5-4 -kertaisella jään hinnalla (jopa 212eur/h). Tilanne aiheutti kuljettamisen vaivan lisäksi suurta kustannuspainetta kouluikäisten lasten ja nuorten harrastukseen sekä vuosittaisen viranhaltijapäätöksen vuoksi hankaluutta kausien suunnittelussa. Kahden kuukauden n. 60000e (110-150e/h) arvoiset jäämaksut naapurikunnissa nostavat lasten ja nuorten harrastusmaksuja kohtuuttomasti.

Porvoon kaupungin liikuntapalvelut maksaa seuroille liikunnan vuokratukea kattamaan muissa kuin kaupungin tiloissa harrastamisesta syntyviä vuokrakuluja. Pidetään harrastus omalla paikkakunnalla, kaupungin olemassa olevissa tiloissa!

Olemme kaikki yhtä mieltä talouden tasapainottamisen tarpeista mutta pidetään huolta siitä, että jäähallin peruskausi säilyy ennallaan.

Jatkamme hyvin toimivaa yhteistyötä porvoonseudun jääurheilun ja -harrastamisen eteen mm. Hunters Juniors ja Hunters Edustuksen sekä kaupungin luottamushenkilöiden ja liikuntapalveluiden sekä jäähallin henkilökunnan kanssa! 

PTL Johtokunta
Leena Eriksson
Puheenjohtaja
Porvoon Taitoluistelijat
ptlpuheenjohtaja(a)gmail.com
040 5189561