Luisteluryhmät

Porvoon Taitoluistelijoiden luistelukoulussa voivat kaikki yli 3-vuotiaat harrastaa luistelua leikinomaisesti ammattitaitoisten ohjaajien opastuksella. Alkeis- ja jatkoryhmiä löytyy eri-ikäisille ja -tasoisille luistelijoille. Myös aikuisille löytyy oma ryhmä.

Luistelukoulussamme voi harrastaa

  • alle kouluikäiset 3-6 vuotiaat Tenavaryhmissä (Punaiset ja Vihreät)
  • kouluikäiset 7-13 vuotiaat Koululaiset -ryhmässä
  • 4-8 vuotiaat Luistelukoulun jatkoryhmässä (aikaisempi Muodostelmaluistelukoulu ja Yksinluistelukoulu)

Kuvassa suuntaa antava hahmotelma luistelukouluryhmissä etenemisestä. Jokaisen luistelijan polku on kuitenkin yksilöllinen ja voi poiketa yleisestä mallista. Taitojen karttuessa luistelukouluohjaaja suosittelee luistelijalle siirtymistä seuraavaan ryhmään.

Tenavat:

Tenavaryhmät (Punaiset ja Vihreät) on tarkoitettu 3-6-vuotiaille luistelun aloittelijoille. Ryhmässä opetellaan luistelun alkeet ja harjoitellaan perusluistelua leikin varjolla. Punaisissa tavoitteena on oppia pääsemään itse eteenpäin. Vihreissä tavoitteena oppia luistelun alkeet jo vauhdikkaammin. Ensisijaisesti Vihreistä edetään luistelukoulun jatkoryhmään.

Luistelukoulun jatkoryhmä:

Jatkoryhmä on tarkoitettu 4-8 vuotiaille jo edistyneemmille luistelijoille. Ryhmässä harjoitellaan haastavampien perusluistelutaitojen lisäksi yksin- ja muodostelmaluisteluun vaadittavia taitoja. Ensisijaisesti ryhmästä edetään joko muodostelmaluistelun Tulokasjoukkueeseen tai yksinluistelun kehitysryhmään Pikkutintteihin.

Koululaiset:

Ryhmä on tarkoitettu kouluikäisille 7-13 vuotiaille luistelijoille. Koululaisissa harjoitellaan ryhmän taitotasoon sopivia perusluistelutaitoja. Ensisijaisesti ryhmästä edetään joko yksinluistelun kehitysryhmään Taitureihin tai muodostelmaluistelun Tulokasjoukkueeseen.